Thursday, 25 April 2019 16:45

Vēl tikai līdz 27. aprīlim var iesniegt priekšlikums par tilta izbūves Jelgavā IVN ziņojumu

Vēl tikai līdz 27. aprīlim var iesniegt priekšlikums par tilta izbūves Jelgavā IVN ziņojumu Foto: publicitātes foto

Vēl tikai līdz 27. aprīlim var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu.

Plānotā tilta izbūve pār Lielupi un Driksas upi esošajā ieceres scenārijā skars arī burāšanas iespējas Lielupē, tās būtiski ierobežojot nepietiekamā tilta augstuma dēļ.

Tilta izstrādātie trīs skiču varianti paredz, ka izbūvējamā tilta augstākā vieta, kas paredzēta virs Lielupes, sasniedzot brauktuves atzīmi – 10,70 m, kas 1. un 2. tilta alternatīvas gadījumā nodrošina orientējošu gabarītu zem tilta –7,0 m, ja konstrukcijas biezums nepārsniedz 3,0 m. Tilta 3.alternatīvai zem tilta iespējams nodrošināt gabarītu – 9,0 m, ja konstrukcijas biezums nepārsniedz 1,50 m.

Pēc Jelgavas jahtkluba aplēsēm burāšanai būtu nepieciešams zem tilta gabarīts 14 m.

Ziņojumā teikts, ka “jebkuras alternatīvas realizācijas gadījumā jahtu satiksme zem plānotā tilta nebūs iespējama”.

Tāpat norādīts, ka, “ņemot vērā arī esošo tiltu pār Pilssalu, plānota tilta izbūves gadījumā, burāšanai būs pieejams 1640 m Lielupes posms.”

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2019. gada 27. aprīlim var iesniegt:

1) Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, fakss: 67321049, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb @ vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv );

burātājiem.lv norādīja Vides pārraudzības valsts birojā, par apliecinājumu iesniegšanas datumam kalpos pasta zīmogs.

Ja priekšlikumus sūta elektroniski, tad nepieciešams tos parakstīt ar elektronisko parakstu.

Ja parakstīt ar elektronisko parakstu nav iespējams, priekšlikumus var sūtīt ieskenētas .pdf formāta vēstules veidā, norādot, ka vēstules oriģināls tiks iesniegts atsevišķi.

2) Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā, 131. kabinetā (Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pats: dome @ dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv).

Izstrādātais ziņojums tiks papildināts ar priekšlikumiem, lai pēc tam to iesniegtu atzinuma saņemšanai Vides pārraudzības valsts birojā. Ja biroja atzinums būs pozitīvs, dokumentam vēl būs jāsaņem saskaņojums no Eiropas Komisijas.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Viss ziņojums ŠEIT.

**

Projekta ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana: 01.12.2015.

IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana: 10.04.2019.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

 

 

 

 

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE