Tuesday, 01 September 2009 17:30

Nospraud drošības perimetru!

Visiem karšu ploteriem ir enkura trauksmes funkcija (anchor alarm), kura nostrādā, kad laiva pārvietojas ārpus noteiktā rādiusa ap GPS pozīciju.

Koncepcija ir lieliska, taču praksē tā var izrādīties nebūt ne ērta un/vai droša.

Iemesls ir, ka šīs funkcijas atskaites punkts iestatīšanas brīdī parasti ir laivas, nevis enkura atrašanās vieta. Ja tā tiktu ieslēgta mirklī, kad enkurs pieskaras gruntij, tā darbotos kā paredzēts. Bet parasti enkurošanās laikā ir daudz svarīgākas nodarbes par pogu spaidīšanu uz plotera. Visbiežāk šo trauksmi iestata, kad laiva jau ir nostājusies vietā un pārtraukusi kustību.

Šajā gadījumā kapteinis cenšas iestatīt trauksmes rādiusu pietiekami lielu, lai izvairītos no viltus trauksmēm, bet pietiekami mazu, lai trauksme kalpotu savam mērķim.

Lielākoties 50 m rādiuss ir pietiekams, lai nodrošinātos pret viltus trauksmi, bet var būt par mazu, lai pasargātu jūs no nokļūšanas sēkļa vai saduršanās ar citām laivām šaurā enkurvietā

Jauna pieeja

Ir efektīvāks veids, kā nodrošināt trauksmi uz drošības perimetra. Tā balstās uz zonu ap maršruta punktiem (waypoint). Kad laiva iekļūst šajā zonā, ieslēdzas trauksme.

Lai iestatītu šo perimetru, jālieto plotera maršruta punkta sasniegšanas vai tuvuma trauksme (proximity alarm). Šīs trauksmes attālumu var iestatīt samērā lielu, novietojot maršruta punktus pietiekami tālu no laivas. Līdz ar to iegūsim relatīvi taisnas drošības līnijas. Varam novietot maršruta punktu aiz sēkļa vai pat krastā ar tādu aprēķinu, lai trauksmes līnija ietu drošā attālumā starp kuģi un potenciālajām briesmām. Piemēram, iespējams novietot punktu 215 m no laivas, bet trauksmi uzlikt 200 m robežai. Šajā gadījumā, ja enkurs slīdēs kaut vai tikai 15 metrus un laiva šķērsos drošības līniju, atskanēs trauksme. Ja tikai mainīsies vēja virziens un laiva pārvietosies uz pretējo pusi no enkura (kas, dziļākas enkurvietas gadījumā varētu būt arī 2*40=80 vai vairāk metru), nekas nenotiks. Ja signāls ir pārāk vājš, lai to sadzirdētu, trauksmi iespējams pieslēgt skaļākam skaņas avotam, piemēram, zvanam. Lielākajai daļai ploteru ir šim nolūkam paredzēti savienojumi. Vajadzības gadījumā ap laivu iespējams izvietot vairākus maršruta punktus, tādējādi ieliekot to nosacītā „drošības ietvarā”, kura formu varat veidot diezgan brīvi.

Noslēgumā jāatgādina, ka ikviena uz elektroniku balstīta drošības sistēma ir tikai palīglīdzeklis un vienmēr jāapsver, vai nav nepieciešams organizēt enkura sardzi. Bet, pat ja kāds snauž vai modri vēro apkārtni kokpitā, ploteris ir ļoti noderīgs, lai droši pārliecinātos, ka enkurs pienācīgi tur.

Vēl piebilstams, ka proximity alarm nostrādāšanas un apstiprināšnas gadījumā atkārtota trauksme uz to pašu punktu parasti nenostrādās - ploteris 'uzskatīs', ka ir jau jūs informējis par maršruta punkta sasniegšanu.

Avots: žurnāls Sail 2009.gada septembris

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE