Thursday, 04 June 2009 17:46

SOLAS

Kas ir daudz pieminētā SOLAS konvencija un kas no tās reāli attiecas uz atpūtas kuģiem, kuri netiek izmantoti komerciāliem nolūkiem?

SOLAS - Safety Of Life At Sea - 1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras un tās 1978. un 1988.gada protokoli galvenokārt regulē lielo komerciālo kuģu darbību.

Šajā rakstā ir tulkota Lielbritānijas Jūras & Krasta apsardzes aģentūras brošūra, kurā skaidroti tie konvencijas V nodaļas panti, kuri attiecas uz maziem, privātiem atpūtas kuģiem. Daži no tiem ir samērā jauni, stājušies spēkā 2002. gada 1. jūlijā.

Papildus SOLAS V nodaļai, atpūtas kuģu vadītājiem jāievēro, ka uz tiem pilnībā attiecas Starptautiskā konvencija par sadursmju novēršanu jūrā (COLREG), kā arī Starptautiskā konvencija piesārņojuma no kuģiem novēršanai (MARPOL). Atpūtas kuģu vadītāji ir pilnībā atbildīgi par sekām, kas rastos šo noteikumu neievērošanas rezultātā. Ja iespējama negadījuma izmeklēšanas gaitā atklāsies, ka neesat ņēmis vērā šos noteikumus, jūs varat tikt sodīts.

Brauciena plānošana

Regula V/34 "Droša navigācija un izvairīšanās no bīstamām situācijām" ir jauna. Tā atteicas uz jūsu jūras brauciena iepriekšēju plānošanu (prior-planning, voyage or passage planning). Kā atpūtas kuģa vadītājam, jums jāņem vērā sekojoši aspekti:

  • laika ziņas: pirms pamest ostu, iepazīstaties ar laika prognozi un tās jauninājumiem, neatkarīgi no plānotā brauciena ilguma;
  • paisumi: pārbaudiet paisumu tabulas jūsu brauciena akvatorijai un pārliecinieties, ka tās saskan ar jūsu plāniem;
  • jahtas ierobežojumi: apsveriet, vai jūsu jahta ir piemērota paredzētajam ceļojumam, vai uz tās ir nepieciešamais drošības aprīkojums un krājumi;
  • komanda: ņemiet vērā komandas pieredzi un fiziskās iespējas. Komanda, kura ir nosalusi, nogurusi, vai sirgst ar jūras slimību var nebūt spējīga tikt galā ar saviem pienākumiem;
  • navigācijas briesmas: pārliecinieties, ka nepieciešamajās detaļas zināt par jebkurām navigācijas briesmām, kas var apdraudēt jūsu ceļojumu. ŠIm nolūkam izmantojiet karti ar visiem svaigākajiem labojumiem un locijas vai almanaha pēdējo izdevumu;
  • rezerves plāns: jums vienmēr ir jābūt avārijas plānam, ka kaut kas noiet greizi. Pirms doties ceļā, novērtējiet visas iespējamās patvēruma vietas, kurās varat doties, ja notiek laika apstākļu pēkšņa pasliktināšanās, tehniska avārija vai trauma. Paturiet prātā, ka jūsu GPS nav absolūti drošs un var atteikties darboties visnepiemērotākajā laikā. Laba prakse ir nodrošināt savu spēju jebkurā brīdī aizvadīt laivu kaut līdz tuvākajai patvēruma vietai bez GPS palīdzības.
  • informācija krastā: pārliecinieties, ka krastā kāds zina jūsu plānus, un zina kā rīkoties, ja rodas šaubas par jūsu drošību. Iespējams par savu plānoto maršrutu ziņot arī Krasta apsardzes dienestam pa tālruņiem 371-29476101 un 371-67082070 vai UIV radio. Šādu rīcību Krasta apsardze atbalsta.

Radara atstarotāji

Daudzi lielie kuģi atklātā jūrā paļaujas uz radaru navigācijai un citu kuģu atklāšanai to apkārtnē. Tātad, neatkarīgi no jūsu laivas izmēra, ir svarīgi nodrošināties būt redzamam radara ekrānā.

Regula V/19 nosaka, ka maziem kuģiem jābūt aprīkotiem ar radara atstarotāju, "ciktāl tas ir praktiski". Ja jūsu laiva ir garāka par 15 metriem, tai jābūt aprīkotai ar atstarotāju, kas atbilst 10 m2 pēc IMO prasībām. Ja laiva ir īsāka, jums jālieto lielākais radara reflektors, ko varat. Neatkarīgi no laivas izmēra, reflektors jāuzstāda atbilstoši ražotāja instrukcijai un cik augstu vien iespējams, lai palielinātu tā efektivitāti.

Glābšanas signāli

Regula V/29 nosaka, ka jums jābūt pieejai ilustrētai tabulai ar atzītiem signāliem, lai jūs varētu komunicēt ar glābšanas dienestiem un citām laivām, ja nokļūstat nelaimē.  Ja jūsu laiva ir tik maziņa, ka nav kur šādu tabulu novietot, iemācieties to no galvas. Uz lielākām laivām ir jābūt drukātai kopijai.

Palīdzība citiem kuģiem

Regulas V/31, V/32 un V/33 pieprasa no jums:

  • jādara zināms Krasta apsardzei un citiem apkārtnē esošiem kuģiem, ja ievērojat kaut ko, kas var radīt ievērojamas navigācijas briesmas, ja vien tas nav ziņots iepriekš.  To var izdarīt, izsaucot Krasta apsardzi pa UIV radio, ja jahta ar tādu ir aprīkota, vai pie pirmās izdevības piezvanot pa telefonu. Krasta apsardze brīdinās citus kuģus.
  • atsaukties (saskaņā ar procedūrām) uz jebkuru nelaimes signālu, ko redzat vai dzirdat, un palīdzēt ikvienam uz jebkura kuģa cik labi vien jūs spējat.

Nelaimes signālu lietošana nevietā

Regula V/35 aizliedz nelaimes signālu lietošanu bez pamatotas vajadzības. Tie ir kritiski svarīgi drošībai uz jūras un bez vajadzības tos lietojot, jūs pakļaujat kāda cita dzīvību riskam.

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE