Thursday, 28 February 2013 21:01

Jahta Ouzo un pasažieru prāmis Pride of Bilbao jeb kad sastopas divi kuģi ar dažādiem apmēriem

Written by Ģirts Fišers-Blumbergs
Šis negadījums ar trīs burātāju bojāeju jau tika izskatīts pērnā gada oktobrī vienā no Tālburātāju grupas sanāksmēm. 
Personīgi nevarēju piedalīties tajā sanāksmē un man nav precīzas informācijas par pārrunāto, bet gribēju izveidot šo rakstu vadoties no UK MAIB (Marine Accident Investigation Branch) veiktās negadījuma analīzes un sekojošiem ieteikumiem burātājiem.
 
Negadījuma izmeklēšana risinājās veselu gadu ar dažādiem eksperimentiem, kuros tika veikti manevri un testi ar kuģiem, jahtām, to ekipējumu un dažādiem blakus efektiem. 

Šis negadījums notika Lamanša šaurumā naktī no 20. uz 21. augustu 2006 gadā. Uz dienvidiem no Wight salas. Jahta Ouzo - Sailfish 25 pēdu slups būvēta 1980 gadā Hamble jahtu būvētavā. Garums 7.75, platums 2.85, iegrime 1.37, trīs pieredzējuši komandas locekļi uz borta. Pasažieru prāmis Pride of Bilbao – garums 176.8, platums 27.2, negadījuma brīdī uz tiltiņa sardzes stūrmanis un sardzes matrozis.

Šī izmeklēšana tika balstīta uz to, ka tūlīt pēc negadījuma tika savākti dati no visām iespējamajām krasta stacijām rajonā un arī no visiem kuģiem šajā rajonā. Tika veiktas datu lejupielādes no VDR (voyage data recorder). Rūpīgi analizējot visus iegūtos datus, tika noteikts jahtas Ouzo atiešanas laiks no Bembridžas, kā arī tās kurss un ātrums pirmajās stundās, kā rezultātā tika izskaitļota jahtas atrašanās vieta negadījuma brīdī.
 
Informācija no prāmja Pride of Bilbao tiltiņa. 20 augusta vakarā pulksten 23:25 prāmis izgāja no Portsmutas ostas un 00:22 atstāja dvarsā Nab torni. Viss sākās 01:07, kad sardzes matrozis pamanīja slābu baltu gaismu priekšā pa labi un nekavējoties brīdināja sardzes stūrmani. Skatoties binoklī, tika atklāts, ka gaisma ir sarkana un atrodas jau pavisam tuvu. Kad sardzes stūrmanis ieraudzīja sarkano uguni, tajā brīdī jahta atradās jau tikai metrus simts priekšā nedaudz pa labi. Tika veikts mēģinājums izmainīt kursu, lai izvairītos no sadursmes.
 
Dažas sekundes vēlāk matrozis apstiprināja, ka redz jahtu ar divām buram un tad jahta pazuda no redzes loka, jo kuģis bija pietuvojies bīstami tuvu. Kuģis jau bija pagājis garam jahtai, kamēr sardzes matrozis un stūrmanis pārvietojās uz tiltiņa spārnu, lai labāk redzētu, kas notiek pie borta. Pēc dažu minūšu novērojumiem matrozis un stūrmanis bija ievērojuši sarkanu uguni aiz kuģa pa labi.
 
Šis arī bija iemesls, kāpēc sardzes stūrmanis nolēma, ka viss ir beidzies laimīgi un jahta turpina savu ceļu. Vēlāk matrozis ar stūrmani pārmija dažus vārdus par jahtām, kuras ekonomē enerģiju un tā iemesla dēļ kuģo bez gaitas ugunīm, ieslēdzot tās tikai pēdējā brīdī. Nekādi ziņojumi netika veikti, ar jahtu sazināties neviens nemēģināja un kuģi riņķī ari neviens negrieza, lai pārliecinātos, ka jahtai viss ir kartībā.
 
Turpinājumā 22. augusta rītā 40 stundas pēc negadījuma tika atrasts pirmais komandas loceklis apmēram 7 jūdzes no negadījuma vietas. Tad tika uzsākta vispārēja meklēšana un nākošās dienas vakara tika atrasti vēl divi komandas locekli. Visiem trim bija mugurā burātāju drēbes un piepūšamās glābšanas vestes. Pati jahta atrasta netika, kas ļoti iespaidoja izmeklēšanas gaitu.
 
Tika izskatīti vairāki jahtas bojāejas varianti.
 
Sprādziens.

Viens no variantiem bija gāzes eksplozija uz jahtas. Šo variantu neapstiprināja, jo uz atrastajiem ķermeņiem netika konstatētas nekādas apdeguma vai sprādziena pēdas, ka ari netika atrastas nekādas jahtas atlūzas tuvākajā apkārtnē meklēšanas laika.
 
Korpusa vai takelāžas bojājumi.

Šo variantu neapstiprināja, jo jebkura korpusa vai takelāžas lūzuma gadījumā jahta vel kādu laiku turētos virs ūdens. Šo laiku komanda varētu izmantot trauksmes signāla noraidīšanai ar rācijas palīdzību, vai ari lietojot signālraķetes. Laika apstākļi ari nebija no sliktākajiem. Vēja stiprums svārstījās no 4 līdz 5 ballēm.
 
Sadursme vai gandrīz sadursme.

Šis variants tika pieņemts ka vislielākā varbūtība, jo sadursmes gadījumā jahtas korpuss var tikt katastrofāli sabojāts, ka rezultātā jahta var nogrimt sekunžu vai minūšu laika. Vel papildus sadursmei jahtai pāri pārgāzās apmēram 2 metri gs vilnis, kādi parasti seko šāda izmēra kuģiem, ejot ar pilnu gaitu akvatorijās ar nelieliem dziļumiem.
 
Daudz un dažādi eksperimenti un ekspertīzes tika veikti, lai noteiktu iespējamos negadījuma cēloņus un blakus parādības. Turpmāk pievērsīšos tikai eksperimentiem, veiktiem sakarā ar jahtas tehnisko aprīkojumu un ekipējuma stāvokli. Šī daļa, domājams, būs interesantāka, nekā veiktie eksperimenti uz kuģa.
 
Navigācijas gaismu stāvoklis. Uz jahtas bija divi gaitas uguņu veidi. Kombinētais lukturis masta galā ar divām borta ugunīm un pakaļgala uguni un kombinētais gaitas uguns lukturis klāja līmeni jahtas fora un ahteruguns. Ieteicams ir lietot kombinēto lukturi masta galā, kas palielina iespēju būt ieraudzītiem lielākā attālumā no lieliem kuģiem, jo uguns augstums ir tuvāk kuģa tiltiņa augstumam. Veicot eksperimentu tika novērots, ka gaismas spilgtums jahtas ugunij samazinās, ja sānsvere pārsniedz 5 grādu leņķi. Tāpat tika noskaidrots, ka ārējais lampas plastmasas apvalks ar gadiem ievērojami zaudē savu iluminējošo efektivitāti, jo plastmasa pastāvīgi atrodas saules iedarbībā un iztur daudzas temperatūras izmaiņas, kuras rodas lampai uzkarsējot plastmasas apvalku. Tāpat ari tika vērsta uzmanība, ka ne vienmēr nomainot izdegušu spuldzīti jahtu īpašnieki izdegušās spuldzītes nomaina ar tādas pašas jaudas spuldzītēm. Gandrīz trešdaļu gadījumos tiek ievietotas citas jaudas spuldzītes.
 
Tālāk tika izpētīts radara reflektors. Uz jahtas borta atradās rombveida radara reflektors. Pēc vairākiem eksperimentiem tika secināts, ka visefektīgāk reflektors strādā ja ir novietots tā saucamajā „Catch Rain” pozīcijā. Novirze no šīs pozīcijas par vairākiem grādiem ievērojami samazina reflektora efektivitāti. Tā kā jahtas ir pakļautas pastāvīgai sānsverei, tad reflektora efektivitāte ir pastāvīgi samazināta.
 
Kāpēc komanda nebrīdināja prāmi. Šeit ir divi pamata faktori. Pirmais, ka prāmis tuvojas no reisa borta aizmugures un vienlaicīgi iespējams, ka burātāji sēdēja ar mugurām pret prāmi. Vel 6 minūtes pirms sadursmes prāmis atradās uz cita kursa, ar kuru būtu pagājis garam jahtai drošā attālumā. Bet 6 minūtes pirms sadursmes prāmis bija sasniedzis pagrieziena punktu un mainīja kursu pa labi. Otrs faktors ir maldinoša attāluma un ātruma noteikšana diennakts tumšajā laikā. Ir grūti noteikt uz aci precīzu attālumu un ātrumu citam objektam, kurs pārvietojas tumsā. Bieži vien lieli kuģi, kuri iet ar 4-reiz vai 5-reiz lielāku ātrumu, mazam jahtām pietuvojas negaidīti ātri.
 
Kāpēc netika ziņota trauksme no jahtas pēc sadursmes. Iespējams sadursmes rezultātā jahta tika smagi bojāta un nogrima īsā laika sprīdi, kurā komandai nebija iespējas tikt līdz rācijai vai signālraķetēm. Jahta nebija aprīkota ar automātiskajām ierīcēm, kā, piemēram, EPIRB bojām.
 
Glābšanas līdzekļi.

Visiem komandas locekļiem bija piepūšamas glābšanas darba vestes, bet nevienai no vestēm nebija lampiņas. Viena veste bija nostrādājusi automātiski, bet divas parējās bija aktivētas manuāli. Tātad tumsā neviens no viņiem nebija pamanāmi. Tāpat neviens no komandas locekļiem nebija apgādāts ar personālajiem vietas atrašanās noteicējiem. Jahtai uz borta nebija glābšanas plosta, jo īpašnieks bija uzskatījis plostu par lielu un smagu tik mazai jahtai. Plosts šajā gadījumā būtu liels atbalsts trīs ūdenī nonākušajiem komandas locekļiem, bet ar nosacījumu, ja tiktu paspēts to aktivizēt. Analizējot laika apstākļus, ūdens temperatūru, drēbes, kas bija mugurā komandas locekļiem un psiholoģisko stāvokli eksperti nonāca pie slēdziena, ka visi trīs komandas locekļi ūdenī varēja saglabāt dzīvību vismaz 12 stundas. Pirmais cietušais tika atrasts tikai pēc 40 stundām. Šinī gadījumā daudz kas būtu savādāk, ja prāmja sardzes stūrmanis paceltu trauksmi un atgrieztos notikuma vieta, lai noskaidrotu vai ar jahtu viss ir kartībā.
 
Līdzīgi gadījumi.

MAIB pārskatīja savu datu bāzi ar līdzīgiem gadījumiem pēdējos desmit gados. Kopā ir reģistrēti 87 bīstami satuvošanās gadījumi jahtām ar kravas kuģiem un 14 sadursmes. Visi šie gadījumi ir tikai no atklātiem ūdeņiem. Vienā no gadījumiem jau iepriekš tika iesaistīts šajā gadījumā minētais prāmis Pride of Bilbao. 2000. gada 28. augusta vakarā 22:00 līdzīgos apstākļos un gandrīz tajā pašā vietā jahta Aliniel izvairījās no sadursmes ar prāmi Pride of Bilbao tikai pateicoties ātrai un korektai komandas rīcībai. Līdzīgi ka šajā gadījumā prāmis sācis mainīt kursu atrodoties tuvāk nekā vienu jūdzi no jahtas. Komanda nekavējoties iedarbinājusi dzinēju uz pilnu gaitu uz priekšu un lietojusi lukturi spīdinot gaismu uz buram. Jahta pēdējā brīdī pamanīta no prāmja un prāmis strauji izmainījis kursu tādā veidā paejot garām jahtai attālumā mazākā par vienu kabeļtauvu. Prāmis nekavējoties sazinājies ar jahtu pa rāciju, lai noskaidrotu vai viss kartībā uz jahtas un atvainojies par radušos situāciju.
 
Mazāk publiskots tika fakts, kad apmēram pēc gada notikušajā tiesā P&O kompānijas advokāti bija labi pacentušies un pieradīja, ka sardzes stūrmanis nav vainojams jahtas Ouzo bojāejā. Stūrmanis tika pilnībā attaisnots, bet komerciālo kuģniecību sakarā daudzas izmaiņas. Visas izmaiņas tika virzītas uz to, lai no lielo kuģu komandtiltiņiem mēs visi būtu labāk pamanāmi. Bet mūsu redzamība ir atkarīga ari no mums pašiem. Tikai mēs paši varam dot sev atskati, cik mūsu jahtas ir drošas un redzamas.

Foto: BBC

 

46 komentāri

 • advandy Thursday, 18 August 2022 04:16 advandy

  Viagra Azione buy stromectol 24 mg pills Propecia Tiempo

 • Scevefe Friday, 29 July 2022 07:46 Scevefe

  cialis generico 10 mg generic name for cialis

 • succulents spiritual meaning Thursday, 14 July 2022 10:29 succulents spiritual meaning

  What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've discovered It
  absolutely helpful and it has helped me out loads.
  I'm hoping to contribute & aid other customers like its aided me.
  Great job.

 • Naxtriami Wednesday, 06 April 2022 02:36 Naxtriami

  https://oscialipop.com - buy cialis canadian Tznujt Vendo Kamagra Chile Pjsiei Cialis Khyank Normal is to mL https://oscialipop.com - generic for cialis MEDICINES FROM YOUR HEALTH CARE PROVIDER If pimples are still a problem a health care provider can prescribe stronger medications and discuss other options with you.

 • epiquenem Monday, 07 February 2022 20:20 epiquenem

  Svqqid Plaquenil

 • epiquenem Wednesday, 26 January 2022 02:15 epiquenem

  Plaquenil Amoxicillin Dosage Adult Gvkomc

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE