Wednesday, 12 December 2018 15:53

Latvijas burāšanas mācību asociācija rīko burāšanas projektu uz ledus. Var pieteikties!

Latvijas burāšanas mācību asociācija rīko burāšanas projektu uz ledus. Var pieteikties! Foto: LBMA

Latvijas burāšanas mācību asociācija (Sail Training Association Latvia) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu organizē burāšanas projektu jauniešiem laikā, kad viss ir aizsalis, vēsta asociācija.

Kā ziņo asociācija, kuras mērķis ir popularizēt un attīstīt jūras burāšanu, šis esot nebijis  burāšanas projekts jauniešiem.

Projekts tiks īstenots Rīgā, kādā no janvāra vai februāra sestdienām.

Projektam var pieteikties asociācijas mājas lapā.

Par projekta konkursu

Projekts tiek īstenots Rīgas domes Jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas konkursa ietvaros.

Konkursu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde.

Konkursa norise un tā ietvaros atbalstītie projekti tiek finansēti no Departamenta budžeta programmas „Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” apakšprogrammas 12.3. „Atbalsts brīvā laika aktivitātēm”.

Finansiālais atbalsts vienam projektam nepārsniedz EUR 2 000.

Finansiālais atbalsts tiek piešķirts administratīvo izmaksu, tai skaitā, projekta vadītāja, grāmatveža un cita administratīvā personāla atalgojumam, projekta vadības grupas darba nodrošināšanas izmaksu (transporta izmaksu, biroja nomas izmaksu, sakaru pakalpojumu, kancelejas preču u.tml.), projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo izmaksu, kā informācijas un publicitātes izmaksu segšanai.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas stiprina Pretendentu kapacitāti, palielinot to lomu darba ar jaunatni īstenošanā Rīgas pilsētā un veicinot to ilgtspēju.

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas tādas aktivitātes kā iekšējās apmācības pretendenta biedriem un brīvprātīgajiem, pretendenta turpmākās darbības stratēģiskās plānošanas domnīcu organizēšana, publicitātes materiālu par pretendentu sagatavošana un izplatīšana. pretendenta uzturētās darba ar jaunatni infrastruktūras (jauniešu centrs u.c.) darbības nodrošināšana, kā arī visu augstāk minēto aktivitāšu kombinācija.

 

 

 

1 komentārs

  • Stypelm Sunday, 05 March 2023 18:30 Stypelm

    As a result, there are many things that go by the wayside, including keeping up with the latest important health headlines or other news cialis 5 mg

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE