Tuesday, 16 April 2019 22:55

Jahtklubam Engure atļauj tehniski rīkot Latvijas Jaunatnes Olimpiādi burāšanā

Jahtklubam Engure atļauj tehniski rīkot Latvijas Jaunatnes Olimpiādi burāšanā Foto: sintija sīmane

Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) valde 11. aprīlī ir lēmusi atļaut biedrībai “Jahtklubs Engure” būt par Latvijas Jaunatnes Olimpiādes burāšanā tehnisko organizatoru.

Minētais lēmums nozīmē, ka j/k Engure nav piešķirtas tiesības norīkot un apstirpināt galveno tiesnešu komiteju un žūriju.

Šāds Latvijas Zēģelētāju savienības lēmums saistīts ar pagājušā gadā j/k Engure pieļautajām tiesāšanas kļūdām Latvijas čempionāta laikā. LZS valdes sedes protokolā norādīts arī, ka 2018. gadā pirms Latvijas čempionāta  rīkošanas, LZS valde rekomendēja j/k Engure izvēlēties citu galveno tiesnesi, bet šī LZS valdes rekomendācija netika ņemta vērā.

Saistībā ar minēto pārkāpumu LZS iesniegs vēstuli j/k Engure, kurā norādīs uz nepilnībām sacensību organizēšanā ar mērķi minētās nepilnības turpmāk nepieļaut.

Saskaņā ar Latvijas Jaunatnes Olimpiādes nolikumu sacensības sporta veidos, saskaņā ar Nolikumu un attiecīgiem sporta veidu nolikumiem - specifikācijām, veic attiecīgā sporta veida federācija ar tās nozīmētu sporta veida galveno tiesnesi.

 

 

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE