Tuesday, 16 February 2010 14:17

DesTopNews N°7-2010 Americas Cup

Apkopojums par pagājušajā nedēļā notikušo 33. Americas Cup finālu.

Sebastien Destremau cita starpā arī pats ir piedalījies agrākās Americas Cup regatēs. Tāpat viņš ir burājis kopā kā taktiķis ar ši gada kausa ieguvēju Russell Coutts.

 

Media