Thursday, 19 January 2017 23:30

Jaundibinātā Latvijas Laser Burātāju Asociācija Latvijas Zēģelētāju savienībā plāno stāties jau tuvākajā laikā

Jaundibinātā Latvijas Laser Burātāju Asociācija Latvijas Zēģelētāju savienībā plāno stāties jau tuvākajā laikā Foto: sintija sīmane

Latvijas Laser Burātāju Asociācija jau tuvākajā laikā plāno stāties Latvijas Zēģelētāju savienībā (LZS).

Lēmums pieņemts asociācijas dibināšanas sapulcē otrdien, 17. janvārī.

Asociācija LZS plāno stāties asociētā biedra statusā, kas dod iespēju pievienoties savienībai bez uzkrātas praktiskā darba pieredzes.

Saskaņā ar LZS statūtiem tās asociētajam biedram ir tiesības izvirzīt pārstāvjus ievēlēšanai LZS valdē, iesniegt valdei jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai biedru kopsapulcē, piedalīties visos LZS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LZS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, baudīt ievesta viesa tiesības visos savienības klubos un organizācijās.

Asociētajam biedram ir pienākums ievērot LZS statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus, kā arī ievērot Olimpiskās Hartas principus, Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumus; regulāri līdz kārtējā gada 1. martam maksāt ikgadējo biedra naudu; ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LZS mērķu un uzdevumu realizēšanu; katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt LZS valdei reģistrēto jahtu sarakstu (to klasifikāciju), kā arī savu reģistrēto biedru sarakstu. Par katru vēlāk notikušu izmaiņu jahtu reģistrā mēneša laika paziņot LZS Valdei papildus

Asociētajiem biedriem nav balstiesību LZS kopsapulcē, bet ir tiesības piedalīties kopsapulcē kā klausītājiem.

Šobrīd LZS sastāvā ir 20 pilna statusa biedri un seši asociētie biedri.

LZS ir Latvijas nacionālā burāšanas autoritāte. Tās mērķis ir koordinēt burāšanas sportu Latvijā un veicināt tā attīstību.

 

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE