Monday, 09 January 2017 12:29

Aicina novērtēt Latvijas jahtu ostu sniegtos pakalpojumus

Aicina novērtēt Latvijas jahtu ostu sniegtos pakalpojumus Foto: sintija sīmane

Lai veicinātu Latvijas mazo ostu tīkla attīstības iespējas, burātāji ir aicināti novērtēt pašreizējo jahtu ostu un piestātņu sniegto pakalpojumu popularitāti, kvalitāti, kā arī norādīt kavējošos faktorus.

Novērtējuma anketa pieejama pieejama šeit:

APTAUJAS ANKETA+

 (https://goo.gl/forms/T8IzicHjmBo8wizs1)

Anketā iekļautie 10 jautājumi projekta realizētājiem sniegs argumentus par ostu popularitāti un pieejamību.

Aptauja notiek Rīgas Plānošanas reģiona aktivitātes  "Latvijas mazo ostu tīkla marketinga plāna izstrāde" ietvaros. To līdz š.g. 30. janvārim īsteno pilnsabiedrība “Porttraining.lv”.

Mārketinga aktivitāšu ietvaros tiks izstrādāti ieteikumi mazajām ostām un piestātņu apsaimniekotājiem pakalpojuma reklamēšanai.

Aktivitāte ir daļa no Rīgas Plānošanas reģiona īstenotā projekta “Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem (SmartPorts)” (Interreg Centrālās Baltijas programma).

Projekta noslēgumā plānots panākt jahtu ostu apmeklētāju un ostu pakalpojumu saņēmēju skaita palielināšanos, kā arī veicināt piekrastes teritoriju ilgtspējīgu attīstību.

 

 

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE