Saturday, 01 October 2016 18:43

Ventspils jahtu osta sezonu noslēdz ar ievērojamiem darbības izaugsmes rādītājiem

Somijas lielākās kreiserjahtu asociācijas regates dalībnieki Ventspils jahtu ostā Somijas lielākās kreiserjahtu asociācijas regates dalībnieki Ventspils jahtu ostā Foto: Aivars Graudiņš

Ventspils jahtu osta 2016. gada sezonu ir noslēgusi ar skaitlisko rādītāju un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabojumu, informē ostas pārvaldnieks Reinis Ābele.

Pieaudzis ir gan Ventspils jahtu ostu apmeklējušo jahtu skaits, gan dienu skaits, ko tās ir pavadījušas ostā.

Ventspils jahtu osta šogad sezonu atklāja aprīļa vidū, bet noslēdza septembra vidū, kas ir par mēnesi agrāk nekā pērn.

Līdz 1. septembrim ostu apmeklēja 428 jahtas, kas ir par 46 jahtām jeb 11 % vairāk nekā pērn šajā laikā periodā. Kā norāda Ābele, vienas sezonas laikā tas ir ļoti daudz.

Lielāko jahtu skaitu -  93 jahtas jeb divas jahtu flotes no Somijas, osta uzņēma jūlija pirmajās divās nedēļās. Lielākais jahtu skaits, kas vienlaikus viesojās ostā, bija piecdesmit jahtas, no kurām 30 bija Somijas kreiserjahtu asociācijas Merikarhut - Sjöbjörnarna ry organizētās regates dalībnieces. Regate startēja Ventspilī 8. jūlijā un tālāk devās uz Liepāju, Klaipēdu un Gdaņsku.

Kopā ostā pavadīto dienu skaits līdz 1. septembrim 821 diena, kas ir par 108 dienām jeb 15% vairāk nekā pērn šajā laika periodā. Tikmēr vidējais ostā pavadītais dienu skaits ir 1.92 diena.

“Šis rādītājs parāda ostas viesu apmierinātību ar tiem sniegto pakalpojumu kvalitāti – jo apmierinātāki ir viesi, jo ilgāk izvēlas palikt ostā”, uzsver ostas pārvaldnieks.

VENTSPILS JAHTU OSTAS APMEKLĒJUMS (*)
rādītājs / 2015. gads / 2016. gads / procentuālais pieaugums
Kopējais jahtu skaits - 382 / 428 / 11 %
Kopā ostā pavadītās dienas  - 713 / 821 / 15%
Vidēji ostā pavadītās dienas - 1, 87 /  1,92 / 3%
Ostu apmeklējušo viesu skaits uz jahtām - 1298 /  1370 / 5%
(*) salīdzinošie rādītāji laika periodā līdz 1. septembrim
/Dati (izņemot procentuālo aprēķinu): Ventspils jahtu osta/

Arī šogad ostu visvairāk ir apmeklējušas Vācijā reģistrētas jahtas. Tomēr, salīdzinot ar pagājušo gadu, to skaits ir sarucis par 15 jahtām jeb 10 procentiem.

Par 13 jahtām jeb 62 procentiem vairāk nekā pērn ostu apmeklēja pašmāju jahtas. Šogad tās bija 34 jahtas. No Igaunijas šogad Ventspilī viesojās astoņas jahtas.

Ievērojami mazāk šogad ostu apmeklēja Dānijā reģistrētas jahtas, kas “izskaidrojams ar dāņu flotes viesošanos ostā 2015. gada sezonā, kura 2016.gadā veica citu maršrutu.”

Ir sarucis arī Lietuvā reģistrēto jahtu apmeklējums. Šogad ostā viesojās 15 jahtas, bet pērn - 20 jahtas.  

Pavisam ostu šogad ir apmeklējušas jahtas no 23 valstīm.

TOP 10 VALSTIS, NO KURĀM IERODAS LIELĀKAIS SKAITS JAHTU:

/Dati: Ventspils jahtu osta/

 

Turpinot uzsākto attīstību, 2016. gada sezonā Ventspils jahtu osta ir uzlabojusi arī savu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Kā būtiskākos šogad veiktos uzlabojumus osta min kafejnīcas - bāra atvēršanu, jahtu pietauvošanās galu (mūringu) uzstādīšanu, teritorijas slēgšanu automašīnu satiksmei, nodrošinot drošāku publisko zonu, jahtu ostas interneta pieslēguma uzlabošanu, zvejas kuģu fenderu (riepu) novākšanu, nodrošinot iespēju arī jahtām izmantot zvejas kuģu piestātnes, kā arī dežurentu pieņemšanas telpas izremontēšanu.

‘’Kopumā esam apmierināti ar sasniegto sezonas rezultātu, tomēr vienmēr ir, kur tiekties, tāpēc strādāsim pie tā, lai palielinās jahtu ostas apmeklētība un atpazīstamība, kā arī ir plānots veikt ievērojamus jahtu ostas infrastruktūras uzlabojumus, par kuriem informācija vēl sekos’’, stāsta Ventspils jahtu ostas pārvaldnieks Reinis Ābele.

Ventspils jahtu osta nodrošina 110 metru garu jahtu piestātnes kopgarumu ar dziļumu 3,6 metri, nodrošinot stāvvietu 20 jahtām. Teritorijā ir arī kuģu piestātnes 700 metru garumā, kuras vajadzības gadījumā tiek izmantotas jahtu novietošanai. Jahtu osta aizņem 1,8 hehtāru teritorijas. Jahtu ostā ir ofisa ēka 350 kvadrātmetru platībā, kurā atrodas ostas dušu un tualešu telpas, sauna, ostas ofisa telpas, kā arī brīvas telpas ofisu vai citām vajadzībām.

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE