Friday, 03 April 2015 11:52

LZS ģenerālsekretāra amatā stājas Ingrīda Krīgere

LZS ģenerālsekretāra amatā stājas Ingrīda Krīgere Foto: Ieva Čīka/ LETA

Ar 1.aprīli Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) ģenerālsekretāra amatā ir stājusies Ingrīda Krīgere, aizstājot izpilddirektoru Juri Aili.

LZS ģenerālsekretāra amats tika izveidots 2014.gadā LZS pilnsapulces laikā, izpilddirektora amata nosaukumu aizstājot ar ģenerālsekretāra nosaukumu.

Atbilstoši LZS statūtiem LZS ģenerālsekretāra kompetencē ir:

 • LZS grāmatvedības uzskaite un kārtošana atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • LZS biedru uzskaite un lietu kārtošana;
 • LZS lietvedības kārtošana un sarakstes organizēšana;
 • biedru pilnsapulču un valdes sēžu organizēšana un protokolēšana;
 • līgumu slēgšana LZS vārdā atbilstoši valdes dotajam pilnvarojumam saimnieciskās un organizatoriskās darbības nodrošināšanai;
 • darba līgumā un amata instrukcijā noteikto pienākumu savlaicīga un atbildīga izpilde.

Ģenerālsekretāra darba pienākumos ietilps:

LZS grāmatvedības uzskaite un kārtošanas pārraudzība, noorganizēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem

 • koordinēt LZS grāmatvedības kārtošanu, grāmatvedībai nepieciešamo dokumentu iesniegšanu, koordinēt LZS gada pārskata sagatavošanu;
 • atbilstoši dotajiem uzdevumiem sagatavot rēķinus un nodot apmaksai;
 • sagatavot rēķinus par pakalpojumiem;
 • savāk un apkopot dalīborganizāciju atskaites par finanšu līdzekļu izlietojumu;
 • veikt skaidras naudas saņemšanu un uzskaiti.

LZS biedru uzskaite un lietu kārtošana

 • veikt LZS biedru uzskaiti;
 • apkopot dalīborganizāciju pieteikumus un sagatavot burāšanas kalendāru;
 • plānot un sagatavot LZS budžeta projektu;
 • saskaņā ar apstiprinātām formām veikt dalīborganizāciju atskaišu sagatavošanu;
 • Atblstoši uzdevumiem, organizēt LZS pasākumus, tikšanās ar citu organizāciju pārstāvjiem.

LZS lietvedības kārtošana un sarakstes organizēšana

 • veikt izejošo un ienākošo vēstuļu reģistrāciju;
 • nodrošināt informācijas apmaiņu, sagatavot korspondenci ar LZS komisijām un biedriem, partneriem, valsts institūcijām un burātājiem;
 • pārsūtīt dalīborganizācijām, valdes locekļiem un iesaistītajām personām uz LZS e-pastu saņemto informāciju;
 • kompetences ietvaros sniegt konsultācijas interesentiem par LZS, burāšanu un citiem jautājumiem;
 • nodrošināt regulāru komunikāciju un konsultācijas ar IZM, LOK, LSFP, ISAF un citām burāšanas organizācijām, kā arī Igaunijā un Lietuvā un Nordic grupas valstīm;
 • pieņemt informāciju, sagatavot un ievietot aktualitātes www.sailinglatvia.lv;
 • nosūtīt informāciju par burāšanas dzīves notikumiem medijiem;
 • atbilstoši uzdevumiem, sagatavot prezentācijas par LZS darbu un projektiem, veikt analīzi par LZS darbību;
 • atblstoši uzdevumiem, vadīt un koordinēt mājas lapas programmēšanas procesu, ievadīt tekstus, fotogrāfijas, pievienot failus.

Biedru pilnsapulču un Valdes sēžu sagatavošana, protokolēšana

 • organizēt LZS valdes sēdes un pilnsapulces, telpas, izsūtīt uzaicinājumus, apkopot darba kārtības materiālus, veikt valdes sēžu protokolēšanu;
 • atbilstoši uzdevumiem organizēt elektroniskos balsojumus;
 • izsūtīt pilnsapulču protokolus  un publicēt valdes sēžu protokolus mājas lapā.

Līgumu slēgšana LZS vārdā atbilstoši valdes dotajam pilnvarojumam saimnieciskās un organizatoriskās darbības nodrošināšanai

 • atbilstoši dotajiem uzdevumiem, sagatavot ziedojumu un sponsorēšanas līgumus, sadarbības, darba, autoratlīdzības un citus līgumus;
 • sagatavot gada atskaites LSFP, IZM un LOK;
 • Sagatavot ikmēneša atskaites, finansējuma pieprasījums un atskaites dokumentus par LZS izmantotajām dotācijām LSFP, IZM un LOK.

Ģenerālsekretārs ir pakļauts LZS valdei.

Krīgeres līdzšinējā pieredze galvenokārt ir saistīta ar reklāmas vidi. Viņa ir bijusi Latvijas Reklāmas asociācijas valdes locekle.  

Līdz šim Krīgere ar burāšanu nav bijusi saistīta.

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE