Wednesday, 04 March 2015 09:50

Biedrība Rīgas kuģis ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu

Biedrība Rīgas kuģis ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu Foto: Rīgas kuģis

Biedrībai Rīgas kuģis februāra vidū piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, liecina Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā publicētā informācija.

Biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir piešķirts par tās darbību, kas vērsta uz kultūras veicināšanu.

Biedrība “Rīgas kuģis” ir dibināta 2013.gada pavasarī un tās mērķis ir saglabāt vēsturiskās amatniecības zināšanas un prasmes koka kuģu būvniecībā Latvijā, popularizējot ideju par darbojošās Senās Ostas – muzeja izveidi Rīgā pie Daugavas.

Biedrības uzdevums ir pētīt citus Latvijas un pasaules vēsturiskos kuģus un to rekonstrukciju būvniecības iespējas, popularizējot Hanzas savienības kultūrvēsturiso mantojumu, papildinot Latvijas izglītības sistēmas pasākumus jauniešu interešu izglītības veicināšanā.

Viens no biedrības virsuzdevumiem ir uzbūvēt vēsturiskā RĪGAS KUĢA pilna izmēra rekonstrukciju, kura būvniecība un turpmākā ekspluatācija kalpotu kā turpinājums arheologu, vēsturnieku un citu speciālistu iepriekš veiktajiem izpētes darbiem par vēsturiskajiem kuģiem.

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss dod tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus, kā arī piesaistīt ziedotājus - juridiskas un fiziskas personas.

Juridiskām personām (rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām), kuras ir tiesīgas izmantot likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktās nodokļu atlaides, nodokli var samazināt par 85% no summām, kas ziedotas. Kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Fiziskām personām, kuras ir tiesīgas izmantot likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktās nodokļu atlaides, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīta sabiedrisko labumu organizācijām ziedotā summa. Taču fiziskās personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.

Lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusu pieņem Valsts ieņēmumu dienests. 

 

 

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE