Sunday, 21 February 2010 15:55

Vai LZS izdotie sertifikāti atbilst ANO rezolūcijai.

Vai visās Latvijas ar burāšanu saistītajās mājas lapās ir pārpublicēts R.Millera raksts no pilsetasjahtklubs.lv. Tāpēc  aprobežosimies ar norādi uz to.

Ir ļoti patīkami, ka šis jautājums beidzot vispār ir pacelts publiskai apspriešanai un analizēts ar atsauksmēm uz normatīvajiem aktiem. Tomēr nevajag aizmirst, ka R.Millers ir LZS sertificētas burāšanas skolas vadītājs un, gluži loģiski, velk deķīti uz savu pusi. Tāpat kā viņa oponenti - IYT pārstāvji no SIA Nautica un „igauņu sertifikātu” piedāvātāji.

Domāju, būtu vēlama diskusija „neitrālos ūdeņos”, kur varētu izteikties ieinteresēti cilvēki, kuri nepelna naudu ar apmācību sertifikātu saņemšanai.

R.Millers pareizi norāda uz igauņu izsniegtā sertifikāta neatbilstību ANO Ekonomiskās komisijas 1998.g. 40. Rezolūcijai „International Certificate for Operators of Pleasure Craft” (turpmāk –Rezolūcija). Mums ļoti gribētos, lai Latvijā izsniegtās apliecības šai rezolūcijai atbilstu. R.Millers raksta: „Ir skaidrs, ka saskaņā ar patreizējo likumdošanu Latvijas izdotie sertifikāti (CSDD un LZS) ir atbilstoši minētajai rezolūcijai”. Diemžēl vismaz pagaidām tā nav, ko šajā rakstā arī grasos pamatot.

 1. Vai ir LZS legāls pamats International Certificate of Competence (ICC) izsniegšanai? Rezolūcija norāda, ka ICC nav nacionāls kvalifikācijas dokuments. Tas ir dokuments, ar kuru nacionāla valsts apliecina, ka dokumenta uzrādītājs atbilst Rezolūcijā norādītajām prasībām. Šī dokumenta izsniegšanai valdība pilnvaro kompetentu institūciju un par šo pilnvarojumu paziņo Eiropas ekonomiskajai komisijai.  Vai Latvijas valdība ir kādu pilnvarojusi izsniegt šādu apliecinājumu? Un par šo pilnvarojumu informējusi EEK? Nu, neatrodu šādu dokumentu. Vēl vairāk: Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 26. panta 4. punktā noteikts, kas LR veic motorjahtu, kuteru un motorlaivu, kuru garums ir no 2,5 līdz 24 metriem vadītāju sertifikāciju.  5. punktā noteikts, kas veic buru jahtu vadītāju apmācību un sertificēšanu. Bet (!) 6. punktā noteikts, kas veic motorjahtu, kuteru un motorlaivu, kuru garums ir no 2,5 līdz 24 metriem, vadītāju apmācību un sertificēšanu kuģošanai ārpus Latvijas ūdeņiem.  No šiem punktiem izriet, ka vadītāju sertificēšana atpūtas kuģu vadīšanai Latvijas ūdeņos un ārpus tiem ir divas dažādas lietas. Un NAV pateikts, kas ir tiesīgs sertificēt buru jahtu vadītājus kuģošanai ārpus Latvijas ūdeņiem. Uzprasās secinājums – līdzīgi kā Igaunijā, likumdevējs nevienu nav pilnvarojis izsniegt ICC, vismaz attiecībā uz buru jahtām. Tas ir robs, ko nepieciešams aizpildīt.
 2. Vai LZS Nolikumā par atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertificēšanu (turpmāk –nolikums) paredzētais zināšanu apjoms atbilst Rezolūcijas prasībām kompetences jomā? Diemžēl, atbilde ir Nē. Nevar pārmest apjoma trūkumu vispār – prasību spektrs pat jahtas vadītājam iekšējos ūdeņos ir ļoti plašs. Turpretī Rezolūcijas prasību saraksts ir visai īss. Tomēr vairākas no tām nav iekļautas Nolikumā.
  1. Nolikumā ir prasība zināt COLREG un kuģošanas noteikumus Latvijas iekšējos ūdeņos.  Rezolūcija jahtu vadītājam iekšējos ūdeņos  prasa pārzināt arī (un pirmkārt) CEVNI (European Code for Inland Waterways);
  2. Rezolūcija prasa pārzināt manevrēšanu slūžās un ostās. LZS apmācību programmā šāda punkta nav. Slūžu eksistence tiek pilnībā ignorēta.
  3. Rezolūcija prasa pārzināt metodes, kā izvairīties no ūdens piesārņošanas. Nolikums šādu metožu pārzināšanu neprasa.
 3. Apliecības noformējums:
  1. Rezolūcija prasa uz apliecības attēlot valsts ģerboni (ko varētu darīt, ja izsniedzējam būtu valsts pilnvarojums). Uz LZS izsniegtajām apliecībām ir attēlota LZS emblēma.
  2. Nolikuma 23. punkts paredz iespēju izsniegt apliecības ārzemniekiem (personas koda vietā norādot tikai dzimšanas datus). Rezolūcija ļauj izsniegt ICC tikai pilsoņiem un rezidentiem (Latvijā tiem visiem ir personas kods).
  3. Rezolūcija prasa uz apliecības norādīt institūciju, kas pilnvarojusi izsniegt apliecību (Issued by: ...Authorized by ..) Uz LZS apliecības norādes uz pilnvarojumu nav.
  4. Nav norādīta saņēmēja pilsonība.
  5. ICC jābūt divās no trim valodām: angļu, franču, krievu. LZS apliecība ir latviešu un angļu valodās – t.i. nepieciešama vēl franču vai krievu valoda.

Augstāk rakstīto lūdzu neuztvert kā kritiku, bet ierosinājumu diskusijai un nepilnību novēršanai. Manuprāt, nebūtu pareizi dzīties pēc LZS kvalifikācijas apliecību vienādošanas ar ICC. Par pareizāku uzskatu ceļu, kas iets Lielbritānijā, Īrijā un droši vien daudz kur citur. Ir nacionāli atzītie kompetences sertifikāti (RYA, IYT, ...).  Tie ir pietiekami valsts teritorijā un tos respektē pasaulē. Tomēr, ja nacionālā sertifikāta īpašniekam rodas vajadzība pēc ICC, viņš dodas uz valsts pilnvarotu iestādi (Latvijā tā varētu būt CSDD), kas apliecību bez liekām formalitātēm izsniedz, pamatojoties uz nacionālo sertifikātu. Savukārt, ja šāda nacionāla sertifikāta nav – veic eksamināciju atbilstoši Rezolūcijas prasībām (ne mazāk, bet arī ne vairāk). Jo diez vai cilvēkam, kurš grib pavizināties ar jahtu Grieķijas salās, ir jāzina burāšanas sacensību noteikumi, ko prasa  LZS. Turklāt ICC aprobežojas ar atpūtas kuģu vadīšanu tikai piekrastes un iekšējos ūdeņos. LZS apmācības un sertifikācijas sfēra ir plašāka.

Un vēl – par bieži argumentos pieminēto praktisko eksāmenu. Nolikums prasa demonstrēt prasmi uztākelēt jahtu, atiet un pienākt pie piestātnes (bojas), veikt manevru „cilvēks aiz borta”. Praksē eksāmens ir <10 minūšu pagrozīšanās piestātnes tuvumā ar nelielu švertlaivu. Kā tas palīdz „iekļauties kuģu satiksmē, kas iesācējam Daugavas grīvā nebūt nav vienkārša”? Domāju, būtu pilnīgi normāli prasīt pretendentam uz jahtu vadīšanu piekrastes ūdeņos eksāmenu kārtot ar jahtu, kuras izmēri ir vismaz puse no sertifikātā atļautā (t.i. >12m), veicot pārgājienu vismaz desmit jūdzes, vismaz Rīgas līcī, pie vismaz 10 vai vairāk mezglu vēja, veikt MOB manevru jūrā, noteikt atrašanās vietu (vai sasniegt noteiktu punktu), neizmantojot GPS  un atgriezties ostā tumsā (jo sertifikāts neierobežo tiesības ar diennakts gaišo laiku). Tikai tad būs iespējams minēt praktiskās vadīšanas eksāmenu kā vērā ņemamu  argumentu par labu LZS sertifikāta nopietnībai.

Un visbeidzot, informācijai: European Boating Association ir nākusi klajā ar piedāvājumu labojumiem Rezolūcijai. Šo labojumu pieņemšana ieviestu lielāku skaidrību. Cita starpā, tie piedāvāta iespēja ICC saņemt arī personām, kas nav Eiropas savienības valstu pilsoņi. Jo šobrīd viņiem nav nekādas legālas iespējas to saņemt - tātad arī kuģot tur, kur tas tiek prasīts.

Interesanti par to palasīt arī Tālburātāju forumā - Noonsite

 

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE