Monday, 23 July 2018 00:20

Tuvojas beigu termiņš jahtu atvieglotai reģistrācijai

Tuvojas beigu termiņš jahtu atvieglotai reģistrācijai Foto: sintija sīmane

Šā gada 1. oktobrī beigsies pārejas periods, kura laikā atvieglotā kārtībā bez īpašuma tiesību reģistrācijas var reģistrēt buru jahtas un sporta buru jahtas, atgādina Latvijas Jūras administrācija (LJA).

Līdz 2018. gada 1. oktobrim buru jahtas un sporta buru jahtas var reģistrēt, neiesniedzot dokumentus, kas apliecina jahtas atbilstību normatīvajos aktos par atpūtas kuģu un ūdensmotociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū noteiktajām prasībām.

Tā vietā drīkst iesniegt jahtas valdītāja apliecinājumu  par to, ka buru jahta ir iegādāta un ekspluatēta Latvijas Republikā līdz 2004. gada 30. aprīlim un atrodas pieteicēja likumīgā valdījumā.

Atvieglota reģistrācijas procedūra tika noteikta pērn pavasarī, bet stājās spēkā 29. jūnijā.

LJA norāda, ka pārejas perioda termiņš tika noteikts, sadarbojoties LJA un Latvijas Zēģelētāju savienības speciālistiem, lai divu burāšanas sezonu laikā, it īpaši to starpsezonā, jahtu valdītāji (lietotāji) varētu piereģistrēt visas līdz šim nereģistrētās, bet ekspluatētās sporta buru jahtas un buru jahtas.

Tāpat LJA informē, ka līdz šim jahtu valdītāji šo iespēju ir izmantojuši kūtri – laikā no pagājušā gada jūnija līdz šā gada jūnijam Latvijas Kuģu reģistrā ir piereģistrēta tikai viena sporta buru jahta un 18 buru jahtas bez īpašuma tiesību reģistrācijas.

LJA atgādina, ka nereģistrētu buru jahtu, to skaitā sporta buru jahtu, ekspluatācija, ja to maksimālais garums ir lielāks par 2,5 metriem, ir aizliegta.

Jūras kodekss paredz, ka Jūras kuģu reģistrā bez īpašuma tiesību reģistrācijas var reģistrēt:

1) buru jahtas, kuru maksimālais garums ir lielāks par 2,5 metriem, bet mazāks par 12 metriem;

2) sporta buru jahtas, kuru maksimālais garums ir lielāks par 2,5 metriem un kuru klases atbilst sporta buru jahtu klašu sarakstā minētajām klasēm.

Latvijas Jūras administrācija publicē sarakstu savā mājaslapā internetā, pamatojoties uz atzītās burāšanas sporta federācijas iesniegtajiem priekšlikumiem.

Sarakstu veido Jūras administrācija, pamatojoties uz atzītās burāšanas sporta federācijas priekšlikumiem.

Saraksts ir publicēts Latvijas Jūras administrācijas tīmekļvietnē.

SARAKSTS: SPORTA BURU JAHTU KLASES

Buru jahtas reģistrāciju bez īpašuma tiesību reģistrācijas var pieteikt buru jahtas valdītājs — Latvijā reģistrēta juridiskā persona vai viena fiziskā persona, kura ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis.

Informācijas par buru jahtu reģistrācijas kārtību, kā arī reģistrācijas tiesiskajiem aspektiem ir pieejama Latvijas Jūras administrācijas mājaslapas www.lja.lv sadaļā Atpūtas kuģu reģistrācijas kārtība.

 

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE