Sunday, 15 January 2017 15:45

Valsts līdzfinansējums piešķirts divām profesionālās ievirzes sporta skolām, kurās māca burāšanu

Valsts līdzfinansējums piešķirts divām profesionālās ievirzes sporta skolām, kurās māca burāšanu Foto: Ināra Aile / Priedaines jahtklubs

Šogad valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm, kurās īsteno burāšanas programmu, piešķirta divām sporta skolām par kopējo summu 511 855 eiro.

To paredz Izglītības un zinātnes ministra 2017. gada 5. janvāra rīkojums Nr. 3 “Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2017. gadam”+

Dotācija piešķirta Jūrmalas Sporta skolai un Rojas novada Sporta skolai.

Jūrmalas Sporta skolai piešķirtais līdzfinansējums ir 472 896 eiro, no kuriem 51 528 eiro paredzēts pedagogu papildu pienākumu un mēneša darba algas likmes palielināšanai, bet  24 995 eiro kvalitātes piemaksām.

Rojas novada Sporta skolai piešķirtā finansējuma apmērs ir 38 959 eiro, no kuriem 4 365 ir paredzēts pedagogu papildu pienākumu un mēneša darba algas likmes palielināšanai un 1017 eiro ir kvalitātes piemaksām.

Jūrmalas Sporta skola īsteno 20 profesionālās ievirzes izglītības programmas 12 sporta veidos, tai skaitā burāšanā, savukārt Rojas novada Sporta skola - četras profesionālās ievirzes izglītības programmas trīs sporta veidos, tai skaitā burāšanā.

Valsts līdzfinansējums paredzēts profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs īstenoto profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzēto stundu (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017. gadam.

Valsts dotācija šogad ir piešķirta pavisam 74 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm (skolām) 57 pašvaldībās. Kopējā finansējuma apmērs ir 14 666 398 eiro.

 

 

 

 

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE