Wednesday, 05 October 2016 21:22

Plānoti jauni grozījumi noteikumos par atpūtas kuģu drošību

Plānoti jauni grozījumi noteikumos par atpūtas kuģu drošību Foto: sintija sīmane

Satiksmes ministrija sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumos Nr. 201 “Noteikumi par atpūtas kuģu drošību”, kas paredz gan precizējumus, gan nepilnību novēršanu esošajā regulējumā, kā arī jaunas prasības.

Starp tiem īpaši izceļami grozījumi prasībās attiecībā uz atpūtas kuģu aprīkošanu ar glābšanas vestēm, atpūtas plostiem, signāllīdzekļiem, kā arī sanitārajām prasībām uz kuģa.

Atpūtas kuģi būs jāaprīko ar “bērnu glābšanas vestēm”

Grozījumi paredz, ka sportam vai atpūtai paredzētu jebkura tipa kuģošanas līdzekli, kurš ir reģistrēts vai reģistrējams Latvijas Kuģu reģistrā, būs jāaprīko “ar bērnu glābšanas vestēm atbilstoši bērnu skaitam un svaram”.

Šobrīd spēkā esošais regulējums, kuru paredzēts aizstāt ar jauno regulējumu, nosaka, ka kuģi aprīko ar vismaz divām glābšanas vestēm, kas paredzētas personām, kuru svars ir mazāks par 32 kg.

Grozījumi izstrādāti, lai spēkā esošo regulējumu precizētu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr. 92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”. Šie noteikumi paredz, ka kuģošanas līdzekļa vadītājam ir jānodrošina, ka glābšanas vestu skaits kuģošanas līdzeklī atbilst cilvēku skaitam kuģošanas līdzeklī. Attiecībā uz bērniem, kas atrodas kuģošanas līdzeklī, ir noteikts, ka kuģošanas līdzekļa vadītājam ir jānodrošina, ka pārvadāšanas laikā bērniem jaunākiem par 12 gadiem ir jābūt ietērptiem atbilstoša izmēra glābšanas vestē.

 

 

Lai arī grozījumu autori ar plānotajiem grozījumiem ir centušies novērst nepilnības esošajā regulējumā, - un tas no vienas puses ir sasniegts, jo grozījumi paredz, ka glābšanas vestu skaitam būs jābūt atbilstošam bērnu skaitam atpūtas kuģī,  ko paredz Noteikumi Nr. 92, tomēr vienlaikus ar šiem centieniem ir radītas jaunas neskaidrības.

Proti, nedz grozījumu projekts kopā ar tā sākotnējo ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), nedz spēkā esošais regulējums, nedz paši grozījumu projekta autori nesniedz atbildi uz to, kas ir jāsaprot ar bērnu glābšanas vesti.

Vai par tādu tiks uzskatīta glābšanas veste, kas būs paredzēta noteiktam bērna svaram? Vai arī par tādu tiks uzskatīta glābšanas veste, kura būs arī atbilstoša izmēra - kā to prasa noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos?

Pētot spēkā esošo regulējumu, secināms, ka atkarībā no bērna vecuma un svara pastāv atšķirīgas prasības tam, kādā glābšanas vestē ir jābūt ietērptam bērnam, kad tas atrodas atpūtas kuģī. Minētās prasības attiecas kuģojot gan iekšējos ūdeņos, gan jūrā.

Pirmkārt, bērnam, kurš ir jaunāks par 12 gadiem, atrodoties uz atpūtas kuģa, ir jābūt ietērptam “atbilstoša izmēra glabšanas vestē”. Ja šajā vecuma grupā bērna svars ir mazāks par 32 kg, tad glābšanas vestei ir jāatbilst šai svara kategorijai. Bet, ja bērna svars jau ir vismaz 32 kg, tad glābšanas vestei jābūt aprīkotai ar svilpi, jābūt pārklātai ar atstarojošu (jūras tipa) materiālu, jābūt skaidri un saredzami marķētai ar atpūtas kuģa nosaukumu un reģistrācijas ostu, kā arī jābūt piemērota personai, kuras svars ir 32 kg un lielāks (ar glābšanas vestes peldspēju 150 N vai 275 N).

Savukārt, ja bērns ir vismaz 12 gadus vecs, tad glābšanas vestes atbilstība bērna izmēram noteikumos vairs nav noteikta kā atsevišķa prasība. Šajā vecuma grupā, ja bērna svars ir mazāks par 32 kg, glābšanas vestei ir jābūt atbilstošai bērna svara kategorijai, bet, ja svars ir vismaz 32 kg, tad glābšanas vestei ir jābūt aprīkotai atbilstoši jau iepriekš uzskaitītajām prasībām.

Kas mainīsies, ja grozījumi noteikumos par atpūtas kuģu drošību tiks virzīti tālāk un tie tiks pieņemti?

Tad bērnam, kurš ir jaunāks par 12 gadiem un atrodīsies kuģošanas līdzeklī, būs jābūt ietērptam bērnu glābšanas vestē, kas atbilst bērna svaram un ir atbilstoša izmēra.

Bērnam, kurš ir vismaz 12 gadus vecs, bet kura svars vēl nebūs 32 kg, būs jābūt ietērptam glābšanas vestē, kas ir atbilstoša vienīgi bērna svaram.

Savukārt bērnam, kurš būs vismaz 12 gadus vecs un kura svars būs vismaz 32 kg, būs jābūt ietērptam glābšanas vestē, kas ir atbilstoša tā svaram, aprīkota ar svilpi, pārklāta ar atstarojošu (jūras tipa) materiālu, ir skaidri un saredzami marķēta ar atpūtas kuģa nosaukumu un reģistrācijas ostu, kā arī ir piemērota personai, kuras svars ir 32 kg un lielāks (ar glābšanas vestes peldspēju 150 N vai 275 N).

No minētā redzams, ka nedz spēkā esošais, nedz plānotais regulējums skaidru atbildi uz to, kas ir bērnu glābšanas veste, nesniedz.

Vispārpieņemta ir prakse, ka vispārzināmus terminus, kuru nozīme skaidrota vispārlietojamās leksikas vārdnīcās, normatīvajos aktos neskaidro. Tomēr, ieskatoties, piemēram, elektroniskajā vārdnīcā tezaurs.lv, tops skaidrs, ka nedz termins “glābšanas veste”, nedz “bērnu glābšanas veste” nav skaidrots. Terminā izteiktā jēdziena izpratnei šāds skaidrojums līdz ar to būtu nepieciešams.

Viena lieta gan ir pilnīgi skaidra. Glābšanas vestei jebkurā gadījumā būs jābūt tādai, kas ir rūpnieciski ražota un kas paredzēta personas noturēšanai uz ūdens. Jo šāds ir spēkā esošajā normatīvajā regulējumā terminam “glābšanas veste” dotais skaidrojums, kuru grozīt vismaz saskaņā ar izstrādāto projektu nav paredzēts.

Plostiem būs jābūt brīvi pieejamiem

Tāpat grozījumu projekts paredz, ka tiem atpūtas kuģiem, kurus aprīko ar glābšanas plostu,  būs jānodrošina brīva pieeja glābšanas plostam ar iespēju nekavējoties nogādāt vai nolaist ūdenī katru plostu.

Kā skaidro Latvijas Jūras administrācija, “brīva pieeja skaitīsies, ja varēs brīvi, bez šķēršļiem piekļūt”.

Šī prasība noteikta kuģošanas drošības pastiprināšanas nolūkos.

Šobrīd spēkā esošais regulējums, kuru paredzēts aizstāt ar grozījumiem, nosaka, ka atpūtas kuģu vadītājam jānodrošina iespēja katru plostu nogādāt vai nolaist ūdenī 15 sekunžu laikā.

 

Atpūtas kuģa galveno klāju nevajadzēs aprīkot ar tualetēm

Grozījumi paredz, ka B, C un D kategorijas atpūtas kuģa galveno klāju nevajadzēs aprīkot ar stacionārām vai pārvietojamām tualetēm.

Šā brīža regulējums nosaka, ka B, C un D kategorijas atpūtas kuģus ar galveno klāju aprīko ar stacionārām vai pārvietojamām tualetēm.

 

Varēs izmantot alternatīvas gaismas signalizēšanas ierīces

Administratīvā sloga mazināšanas nolūkos projekts paredz, ka atpūtas kuģi, kuri netiek izmantoti komercdarbībai, sarkanas rokas signāllāpas vietā varēs izmantot alternatīvas gaismas signalizēšanas ierīces, kuras izpilda tādas pašas funkcijas.

Šis regulējums būs jauns un tiks iestrādāts noteikumu 3. pielikumā, kas uzskaita pirotehnisko signāllīdzekļu daudzumu uz kuģa.

***

Grozījumu projekta sākotnējā versijā daļēji ņemti vērā Latvijas Zēģelētāju savienības izteiktie priekšlikumi, grozot prasības attiecībā uz atpūtas kuģu aprīkošanu ar glābšanas vestēm, atpūtas plostiem, kā arī sanitārajām prasībām uz kuģa. Sagatavotais projekts esošajā redakcijā 7. septembrī atkārtoti tika nosūtīts LZS. Priešlikumi vai iebildumi par to netika saņemti.

Ministru kabineta noteikumu projektu Satiksmes ministrija plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada oktobrī.

Priekšlikumus par MK noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2016. gada 10. oktobrim.

Laima Rituma, tālr.67028198, jurlietas @ sam.gov.lv  

Vairāk par projektu var skatīt Satiksmes ministrijas mājaslapas sadaļas “Par ministriju” apakšsadaļa “Sabiedrības līdzdalība”.

 

2 komentāri

  • Gudriniekam Monday, 10 October 2016 14:59 Gudriniekam

    Interesanti, cik daudz vecāku zina par SOLAS? Un vispār, SOLAS pati par sevi prasības vestēm nenosaka.

  • gudrinieks Thursday, 06 October 2016 11:29 gudrinieks

    Par tam glabsanas vestem, tomer kuga kapteina pienakums ir nodrosinat atbilstosas vestes un skaitu proporcionali cilveku daudzumam uz klaja. isti neizprotu kapec viss jaizskaidro, kas ir berna veste lidz smalkakajai detalai, tomer ja berna dziviba ir kaut mazliet svariga, domaju ka katrs vecaks parupesies lai itipasi mazajiem butu solas atzita glabsanas veste ar kakla balstu? Tiesi tapat par rokas turamajam dumu svecem, katram tacu vajadzet saprast ka tadam jabut uz klaja, bet manuprat prieks piekrastes buratajiem elektriskas varetu but labs lidzeklis..

SEKO MUMS

AKTUĀLĀ LAIKA PROGNOZE